Náš reklamační řád
aneb Jak v iAutodíly.cz vyřizujeme Vaše stížnosti a reklamace

Když budete mít pocit, že jsme nedodrželi to, na čem jsme se spolu dohodli, nebojte se ozvat. Může jít o porušení povinnosti, kterou nám ukládá zákon nebo smlouva s Vámi. Můžete si ale také stěžovat na to, jak něco vyřizujeme nebo jak se k Vám chovají naši zaměstnanci.

Abychom mohli Vaši reklamaci vyřídit rychle a pořádně, je dobré nám ji podat bezprostředně poté, co jste se o reklamované události dozvěděli